NORRKÖPINGS FLYGPLATS

Villkor

Villkor vid betalning och bokning av Parkering hos Norrköping Terminalen 1 AB


Dessa villkor gäller mellan Norrköping Terminalen 1 AB, i det följande kallad ”Leverantören”, och den som själv eller genom annan person bokar/betalar parkering, i det följande kallad ”Kunden”. Eftersom Leverantören har delegerat arbetsuppgifter till olika samarbetspartners, inkluderas alla vid var tid av Leverantören kontrakterade samarbetspartners i begreppet Leverantören. Bokningen/betalningen gäller hyra av parkeringsplats hos Leverantören. Kunden är skyldig att följa Leverantörens ordningsregler för parkering. Den Kund som inte följer dessa föreskrifter har Leverantören rätt att avvisa från området.

Allmänt

Snett mitt emot terminalen bara några steg, ligger våra egna parkeringar. Välj mellan den billigare inhägnade förbokningsbara långtidsparkeringen eller våran drop-in långtidsparkering. Eventuellt missbruk kommer att leda till kontrollavgifter. Kunden är medveten om att all bokningsdata lagras hos Leverantören som - även i efterhand - kan gå igenom och utfärda kontrollavgift till den som eventuellt lyckats boka parkeringsplats utan att vara behörig. Privatpersoner under 18 år får inte boka plats.

Betalning

Betalning ska ske samtidigt med bokning för att bokningen ska gälla. Betalning kan endast ske med bank- eller kreditkort (VISA eller Mastercard) swish och Parkster.

Samtliga betalningar är i SEK och inkl 25% mervärdesskatt.

Vad som ingår i priset

I priset ingår hyra av parkeringsplats. Betalning sker per påbörjat dygn. Parkering är Giltig i 8 dygn alt 15 dygn från bokad biljett beroende ifall resan är 1 eller 2 veckor

Bokningsbekräftelse

Vid mottagande av bokningsbekräftelsen ska denna kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det åligger Kunden att ansvara för att uppgifterna på bokningsbekräftelsen är korrekta. Bokningsbekräftelse skickas via e-post och som textmeddelande (SMS). I händelse av fel skall Leverantören kontaktas inom 7 dagar från mottagandet av bekräftelsen, dock senast 24-timmar innan ankomst.

Avbokning av bokad plats

Före hyresperiodens början kan avbokning endast ske online via boka.parkeringnorrkopingsflygplats.se

Vid avbokning 48 timmar innan avresa återbetalas hela det erlagda hyresbeloppet. Avbokning under en pågående hyresperiod återbetalas ej.

Ansvar för egendom/vållande av skada

Leverantören ansvarar ej för kvarglömda saker.

Leverantören ansvarar inte för skador eller förluster som vållas av utomstående.

Kunden skall vårda anläggningen väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller.

Användandet av personuppgifter

Genom att använda denna webbsida godkänner du Hamnsystem Sverige AB:s Data Policy.

Avtalsbrott

Detta är ett avtal upprättat mellan Kunden och Leverantören. Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:

Om avtalsbrott inträffar måste Kunden med sällskap omedelbart flytta från området. Vid förstörelse eller störande uppträdande kan skadestånd krävas av Kunden.

Force majeure

Vid krig, naturkatastrofer, strejk och andra händelser som är att betrakta som force majeure kan Leverantören häva avtalet, varvid Kunden snarast ska underrättas. Leverantörens skyldighet är i sådana fall begränsad till att betala tillbaka det belopp som betalats för den period som därmed inte kan nyttjasNorrköping Terminalen 1 AB
Org.nr: 559015-4406
E-post: info@parkeringnorrkopingsflygplats.se

Anläggningen driftas av:
Norrköping Terminalen 1 AB
Terminalgatan 1
Norrköping
Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se